<% islem = Request.Querystring("GET") %> <% IF islem = "" THEN %>
* Ad Soyad :
Firma Adı :
Firma Adresi :
* E-Mail :
Telefon :
Faks :
* Mesajınız :
Lütfen (*) işaretli alanları doldurunuz
<% End If %> <% IF islem = "Send" THEN adsoyad = Trim(Request.Form("adsoyad")) firmaadi = Trim(Request.Form("firmaadi")) adres = Trim(Request.Form("adres")) email = Trim(Request.Form("email")) telefon = Trim(Request.Form("telefon")) faks = Trim(Request.Form("faks")) mesaj = Trim(Request.Form("mesaj")) IF adsoyad = "" OR email = "" OR mesaj = "" THEN hata = "Formda (*) işaretli alanları boş bırakmayınız.
Lütfen geri dönüp bu alanları doldurunuz." HATAVAR Response.End END IF If Len(email) < 5 Then bIsValid = "False" Else If Instr(1, email, " ") <> 0 Then bIsValid = "False" Else If InStr(1, email, "@", 1) < 2 Then bIsValid = "False" Else If InStrRev(email, ".") < InStr(1, email, "@", 1) + 2 Then bIsValid = "False" End If End If End If End If IF bIsValid = "False" THEN hata = "E-mail adresiniz geçersiz

Lütfen geçerli bir e-mail adresi girin." HATAVAR Response.End end if body="
Ad Soyad : "& adsoyad &"
Firma Adı : "& firmaadi &"
Firma Adresi : "& adres & "
E-Mail : "& email &"
Telefon :"& telefon & "
Faks :"& faks & "
Mesaj : "& mesaj &" " Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer") Mailer.FromName = "www.kablo-tv.com" 'Sitenizin İsmi Mailer.FromAddress= "webmaster@kablo-tv.com" 'Formun kimden gonderildigini belirten mail adresi Mailer.RemoteHost = "mail.kablo-tv.com" 'mail Serverin adresi Mailer.AddRecipient "kablo-tv", "kablotv@kablo-tv.com" 'Formun gonderilecegi mail adresi Mailer.Subject = "Site kullanıcısı iletişim" 'Mesajinizin sabit basligi Mailer.BodyText = body if Mailer.SendMail then Response.Redirect "tesekkur.htm" else Response.Write "Mesajınız gönderilemedi.... Hata " & Mailer.Response end if Set RS = Nothing END IF %><% SUB HATAVAR %>
<%=hata%>
[ Geri Dön ]
<% END SUB %>